LANET OKUMA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

LÂNETLE İLGİLİ HADİS VE AYETLER

Diğer peygamberler, kavimlerine lânet ettikleri hâlde, Peygamber efendimiz bir savaşta, kâfirlerin yok olması için duâ etmesini istediklerinde, (Ben lânet etmek için, insanların azap çekmesi için değil, herkese iyilik etmek için, insanların huzura kavuşması için gönderildim) buyurdu. Kur’an-ı kerimde de (Seni âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik.) buyuruluyor.

Ancak lânete müstahak olanlara lânet etmiştir.

Hadis-i şeriflerde (Allah lânet etsin!) denilen zümrelerden bazıları şunlardır:
(Kadın elbisesi giyen erkeğe, erkek elbisesi giyen kadına lânet olsun!) [Hakim]

(Kadın gibi davranan erkeğe, erkek gibi davranan kadına lânet olsun!) [Buharî]

(Rüşvet alıp verenlere Allah lânet etsin!) [İbni Mace]

(Ashabıma sövenlere Allah lânet etsin!) [Hakim]

(Zekât vermeyenlere Allah lânet etsin!) [Nesâî]  

(Ana-babasına lânet edene Allah lânet etsin!) [Müslim]

(Lutilere Allah lânet etsin!) [Beyhekî]

(Zâlim âmirlere, fâsıklara, sünnetimi yıkan bid’atçilere Allah lânet etsin!.) [Deylemî]

(Altın ve gümüşün kuluna paraya tapana lânet olsun!) [Tirmizî]

(Halkın işlerini üstlenip de onlara güçlük çıkarana lânet olsun!) [Ebu Avane]

(Hanımını anasından üstün tutana lânet olsun!) [Şira]

 (Sadaka vermeye engel olana lânet olsun.) [İsfehani]

(Allahtan ümit kestirip dinden nefret ettirenlere lânet olsun!) (Şira)

(Bid’atler çıkınca âlim ilmini açıklasın! İlmini açıklamayana lânet olsun!) [Deylemî]

(Vücuduna dövme yapana, yaptırana, faiz alıp verene lânet olsun.) [Buharî]

(Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lânet olsun.) [İ. Mace]

(Kızını fâsıkla evlendirene lânet olsun.) [Şir’a]

(Ölü için ağlayana lanet olsun.) [Ebu Davud]

Sol eliyle yemek yiyen birine de, (Sağ elin ile ye) buyurdu. (Sağ kolum hareket etmiyor) diye yalan söyledi. Bir peygamber ile alay eden bu kimse için Resûlullah, (Sağ elin artık hareket etmesin) buyurdu. Peygamber efendimizin buna benzer bedduaları vardır. Diğer insanların ibret almaları ve hidayete kavuşmaları için böyle mucizeler vaki olmuştur.

Kur’an-ı kerimde, Ebu Leheb için, (Onun eli kurusun) buyuruldu. Ebu Leheb’ in oğlu Uteybe, (Tebbet) suresi gelince, Resûlullah efendimize hakaret etti. Üzülen Peygamber efendimiz, (Ya Rabbi, buna bir canavar musallat eyle!) dedi. Ebu Lehebin oğlu Uteybe Şam’a giderken, bir gece arkadaşlarının arasında yatarken, bir aslan gelip arkadaşlarını koklayıp bıraktı. Sıra Uteybe’ye gelince onu parçaladı.

Allah’u Teâlâ da lânet etmiştir. İşte ayeti kerimeler:
(Allah’ın lâneti inkâr edenlerine üzerine olsun) [Bakara 89]

(Biz kitapta açıkça belirttikten sonra indirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet ediciler lanet eder.) [Bakara159]

 (Allah inkârları yüzünden onlara [Yahudilere] lanet etmiştir.) [Nisa 48]

(Bir mümini kasten öldürenin cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.) [Nisa 93],

(Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik.) [Maide 13],

(Yahudiler, Allah’ın eli sıkı dedikleri için lanet onlara) [Maide 93],

(Allah’ın lâneti zalimlerin üzerine olsun!) [Araf 44] ,

(Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkarcılara, ebedi kalacakları cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! Onlara devamlı azap vardır.) [Tevbe 68],

(Bozgunculara lanet olsun) [Rad 25],

(Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiştir) [Ahzab 57]

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !